ДГ Незабравка
Детска градина в град Русе

Бюджет 2018г.

  1.  Бюджет 2018 - Държавна дейност , Местна дейност - изтегли PDF
  2.  Изпълнение на Бюджет 2018 към 31.03.2018г. - изтегли PDF
  3.  Изпълнение на Бюджет 2018 към 30.06.2018г. - изтегли PDF
  4. Изпълнение на Бюджет 2018 към 30.09.2018г. - изтегли в PDF
  5. Изпълнение на Бюджет 2018 към 30.12.2018г. - изтегли в PDF