ДГ Незабравка
Детска градина в град Русе

Заседание на членовете на Обществениея съвет на 04.12.2018г. от 17:30ч.

 

ПОКАНА-ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ

Детска градина „Незабравка“ гр.Русе

 

ПОКАНА

 

За провеждане на заседание на членовете на Обществениея съвет

 

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

 

Заседанието на Обществения съвет при ДГ“Незабравка“ ще се проведе на 04.12.2018г.от 17:30ч. в директорския кабинет в сградата на ДГ“Незабравка“-2, ул.“Българска морава“7а, при следния дневен ред:

 

1.Обсъждане на проведените с децата не задължителни мероприятия, извън програмни-тържества, инициативи и др.

 

2.Представяне на становища по актуални въпроси, предлагане на политики и мерки за подобряване качеството на образователния процес.

 

3.Изготвяне на становище относно план-приема през следващата учебна година – привличане, рекламна дейност.

 

4.Анализ и изпълнение на бюджет 2018г.

 

5.Разни.

 

                                              Председател на Обществения съвет към ДГ“Незабравка“:

                                              /Мариела Бонева-Димитрова/