ДГ Незабравка
Детска градина в град Русе

Участие в Национални програми и проекти

                                                         2016г.

1.НП"Оптимизация на училищната мрежа", Модул:"Оптимизиране на вътрешната структура на училищата, детските градини, ученическите общежития и регионалните центрове за подкрепа процеса на приобщаващото образование"/бенефициент/

2.НП"Спорт за децата в детските градини"-партньри на :

-СЛАК"Дунав-Русе"- лека атлетика

-СК"Локомотив-Т.Тодоров"-спортна гимнастика

3.Национална схема "Училищен плод"

4.Национална схема "Училищно мляко"

5.Проект " Повишаване мерките за енергийна ефективност в сградата на ДГ"Незабравка"-2-партньори на Община Русе

6.Проект по ОП "Наука и ибразование за ителигентен растеж":               партньори на Община Русе

                                                           

                                                          2015 година

1.НП"Спорт за децата в детските градини"- партньори на :

-СЛАК"Дунав-Русе"-лека атлетика

-СК"Локомотив-Т.Тодоров"- спортна гимнастика

2.НП"С грижа за всеки ученик", Модул:"Осигуряване допълнително обучение за деца от подготвителните групи"

3.Национална схема "Училищен плод", 

4.Национална схема "Уилищно мляко"

                                                          2014 година

1.НП"Модернизация на материалната база в училище", Модул:"Подобряване на училищната среда"

2.НП"Спорт за децата в детските градини"-партньори на :

-СЛАК"Дунав-Русе"- лека атлетика

-СК"Локомотив-Т.Тодоров"- спортна гимнастика

3.НП"С грижа за всеки ученик", Модул: "Осигуряване допълнително обучение за деца от подготвителните групи".

4.Национална схема "Училищен плод"

5.Национална схема "Училищно мляко"

 

                                                       2013 година

1.Прилагане мерки за енергийна ефективност за сградата на ДГ"Незабравка"-2, ул."Българска морава"№7а

2.НП"Спорт за децата в детските градини"- партньори на :

-СЛАК "Дунав-Русе"-лека атлетика

-СК"Локомотив-Т.Тодоров" Русе-спортна гимнастика

3.НП"С грижа за всеки ученик", Модул:"Осигуряване допълнително обучение за деца от подготвителните групи"

4.Национална схема "Училищен плод"