ДГ Незабравка
Детска градина в град Русе

За нас

ДГ „Незабравка” е детска градина за деца от предучилищна възраст (3 – 7 години). Финансира се със средства от общинския бюджет.


ДГ "Незабравка" се регистрира през 1992 година с решение на Общински съвет – Русе. В състава й се включват две самостоятелни до момента целодневни детски градини – „Ангел Кънчев” и „Люба Ивошевич – Димитрова”.

 

ЦДГ „Люба Ивошевич – Димитрова” е построена през 1973 г. Сега тя е филиал "Незабравка 1".

 

ЦДГ "Ангел Кънчев" е построена през 1949 г. Това е най-старата сграда в Русе, специално построена за детска градина. Сега тя е "Незабравка 2".

 

В момента в ДГ "Незабравка" са записани 238 деца, разпределени в 4 възрастови групи:

  • първа група – за деца на възраст 3-4 години
  • втора група – за деца на възраст 4-5 години
  • подготвителна група – за деца на възраст 5-6 години
  • подготвителна група – за деца на възраст 6-7 години

Подготвителните групи са задължителни за децата преди постъпване в училище.