ДГ Незабравка
Детска градина в град Русе

Нашата цел

ОСНОВНИ ЦЕЛИ: 1.Създаване условия за ранно детско развитие и подготовка на децата за училище.

                          2.Повишаване качеството на образователния процес, който включва: обучение, възпитание и социализация.

/Виж повече в "Стратегия за развитие за периода 2016-2020 година"/