ДГ Незабравка
Детска градина в град Русе

Нашият екип

Педагогически персонал:
 
 • Милослава Колева - Директор
 
 
Учители:
 
 
Незабравка 1
 
 • Стилияна Русева-старши учител
 • Виргиния Миланова-учител
 • Катя Димитрова-старши учител
 • Миглена Михайлова-старши учител
 • Ангелина Добрева-учител
 • Кямиле Якубова-старши учителНезабравка 2
 • Пенка Вангелова-старши учител
 • Анелия Златева-учител
 • Кирилка Русева-старши учител
 • Десислава Иванова-учител
 • Юлияна Александрова-старши учител
 • Румянка Казакова-учител
 • Маргарита Атанасова-учител
 • Красимира Безин-учител
 • Велислава Рашкова-учител
 • Теменужка Георгиева-старши учител
 • Михаела Цветанова-старши учител
 • Ивайла Иванова -учител  Непедагогически персонал:
   
   
   
  Администрация:
   
   
 • Марияна Джамбазова - счетоводител (непедагогически специалист с ръководни функции)
 • Красимира Иванова - ЗАС
 • Галена Гайдарова - домакин
   
   
   
  Помощник - възпитатели:
   
   
  Незабравка 1
 • Помощник възпитатели:
 • Виолета Ангелова
 • Галина Димитрова
 • Миглена Илиева


Незабравка 2
 • Зоя Венкова
 • Йорданка Стефанова
 • Пламена Рачева
 • Кремена Йорданова
 • Силвия Тодорова
 • Анка Иванова

  Кухненски персонал: 


 • Пенка Димитрова - главен готвач
 • Василка Енчева - готвач
   
   
  Огняр на газов котел с ниско налягане:
   
 • Георги Драганов