ДГ Незабравка
Детска градина в град Русе

Нашият екип

Педагогически персонал:
 
 • Милослава Колева - Директор
 
 
Учители:
 
 
Незабравка 1
 
 • Ангелина Добрева - учител
 • Стилияна Русева – старши учител
 • Кямиле Якубова – старши учител
 • Марияна Ангелова - учител
 • Катя Димитрова - старши учител
 • Виргиния Миланова -  учителНезабравка 2
 • Ивайла Иванова - учител
 • Кирилка Русева – старши учител
 • Мария Зехирова – старши учител
 • Михаела Цветанова – старши учител
 • Юлияна Александрова – старши учител
 • Миглена Михайлова – старши учител
 • Теменуга Георгиева – старши учител
 • Анелия Златeва - учител
 • Велислава Рашкова - учител
 • Румянка Казакова - учител
 • Маргарита Атанасова - учител
 • Красимира Безин - учител
  Непедагогически персонал:
   
   
   
  Администрация:
   
   
 • Марияна Джамбазова - счетоводител (непедагогически специалист с ръководни функции)
 • Красимира Иванова - ЗАС
 • Галена Гайдарова - домакин
   
   
   
  Помощник - възпитатели:
   
   
  Незабравка 1
 • Виолета Ангелова 
 • Маргарита Неделчева
 • Снежина Спасова 


Незабравка 2
 • Албена Димитрова
 • Анка Иванова
 • Пламена Рачева
 • Зоя Венкова
 • Данка Янкова
 • Силвия Тодорова

  Кухненски персонал: 


 • Пенка Димитрова - главен готвач
 • Василка Енчева - готвач
   
   
  Огняр на газов котел с ниско налягане:
   
 • Георги Драганов